سه‌شنبه 26 تیر 1403  
بيشتر
مراکز و واحدها
1402/11/30 دوشنبه
جلسه بررسی مسائل  جاری مرکز تویسرکان
با حضور دکتر محمدظاهری ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان،مدیر محترم اداری،مدیر محترم حراست استان و ریاست، اعضای محترم علمی و کارکنان  مرکز  تویسرکان .۱۴۰۲/۱۲/۲۹

.

جلسه بررسی مسائل  جاری مرکز تویسرکان در نشست صمیمی  با حضور دکتر محمدظاهری ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان،مدیر محترم اداری،مدیر محترم حراست استان  با  ریاست، اعضای محترم علمی و کارکنان  مرکز  تویسرکان .۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر