1394/10/30 چهارشنبه

اعضای هیات علمی رشته های علوم پایه دانشگاه پیام نور استان همدان

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 دکتر زهرا بقایی فر زیست شناسی   همدان
2 دکتر عباس امینی منش شیمی  همدان
3 دکتر علی حسین محمد ظاهری فیزیک همدان
4 دکتر زهرا رستمی شیمی همدان
5 دکتر حسن زارعی ریاضی همدان
6 دکتر امیر اثنی عشری زمین شناسی همدان
7 دکتر عباس ملکی شیمی تجزیه همدان
8 امیر حسین مروتی معز ریاضی ملایر
9 دکتر علیرضا میدانچی فیزیک  همدان
10 دکترپیام بصیری ریاضی ملایر
11 دکتر علی ظفری ریاضی نهاوند
12 دکتر مهدی کیانی آمار نهاوند
13 دكتر نسترن زمانی زیست شناسی نهاوند
14 عباس آمی سما شیمی  اسداباد
15 دکتریزدان محبی  زمین شناسی اسداباد
16 دكتر معصومه عربی خواه فیزیک کبودرآهنگ
17 دكتر سیده سمیه جعفری ریاضی کبودرآهنگ
18 دکتر محمد حق گو شیمی   رزن
19 دکترسعید عظیمی شیمی  رزن
20 راضیه زارعی زیست شناسی رزن
21 دکتر مهتاب عسگری نعمتیان زیست شناسی بهار
22 دكتر سارا پوینده ریاضی بهار
23 دکتر علیرضا پور مسلمی ریاضی بهار
24 نفیسه پارسی مود ریاضی تویسرکان
25 سپیده عظیمی آمار رزن
26 دکتر سیده راضیه جعفری زمین شناسی اسدآباد