1394/10/30 چهارشنبه

اعضای هیات علمی رشته های علوم اجتماعی تاریخ جغرافیا و علوم سیاسی دانشگاه پیام نور استان همدان

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 دکتر علیرضا علی صوفی تاریخ همدان
2 دکتر صفی اله صفایی علوم اجتماعی   همدان
3 دکترداوود شیخی جغرافیا ملایر
4 مصطفی الماسی روابط بین الملل ملایر
5 داریوش ابوالفتحی جغرافیا نهاوند
6 حسین ملکی علوم اجتماعی نهاوند
7 دکتر محمد قاسم ترکاشوند جغرافیا همدان
9 محمود ابراهیمی مقدمیان علوم اجتماعی کبودرآهنگ
10 علیرضا همایونفر جغرافیا کبودراهنگ
11 یوسف غلامی سفر علوم  اجتماعی رزن
12 دکتر اعظم خطیبی جامعه شناسی همدان
13 دکتر سعید گودرزی علوم اجتماعی همدان
14 دكتر سید مهدی پژوهان جغرافیا دمق
15 دکتر نیره جاویدانی جامعه شناسی قروه درجزین
16 قاسم صارم پور جغرافیا اسد آباد
17 دکتر حامد فقیه زاده گرجی علوم سیاسی  تویسرکان
18 دكتر لیلی بختیاری جغرافیا کبودراهنگ
19 سید یاسم گورابی علوم سیاسی قروه درجزین