1394/10/30 چهارشنبه
اعضای هیات علمی گروه کشاورزی پیام نور استان همدان
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 دکترمهدی کاکایی مهندسی کشاورزی اسداباد
2 حجت علیخانی مهوار  مهندسی کشاورزی رزن
5 دکتر نساء قره باغلی  مهندسی کشاورزی فامنین
6 دکتر وحید اطلسی پاک  مهندسی کشاورزی  همدان
7 فرزاد مرادی  مهندسی کشاورزی بهار
8 دکترنواب قبادی دامپزشکی بهار
9 دكتر سعیده صلواتی مهندسی کشاورزی تویسرکان
10 دکترلیلا خدایی  مهندسی کشاورزی دمق
11 دکتر مریم ثمن مهندسی کشاورزی کبودراهنگ
12 دکتر حامد محمدی مهندسی کشاورزی نهاوند
13 دکتر آذر جهانیان  مهندسی کشاورزی ملایر