فرهنگی و دانشجویی
 
با استعانت از الطاف الهی و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و در جهت تقویت و نهادینه سازی فضای عقلانی و ضابطه مندی در تضارب آرا و مداومت در تحرک و کوشش علمی تلاش های مضاعفی در خصوص برگزاری مدیریت کرسی آزاد اندیشی جلسه ویدئو کنفرانس در مورخ 30/10/94 با حضور مدیران فرهنگی استان ها ، کارشناسان فرهنگی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور سراسر کشور و نمایندگان دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه آقای فیاض مسئول محترم مرکز مطالعات فرهنگی سفیر نحوه ثبت نام و درخواست کرسی های آزاد اندیشی را در این سامانه تشریح نمودند.در ادامه جلسه دکتر صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را یکی از بهترین فعالیت های فرهنگی دانست و گفت:مدیریت کرسی های آزاد اندیشی با نخبگان اساتید فعال و دانشجویان و مجموعه دانشگاهی فعال خواهد شد.ایشان اجرای منظم و دقیق کلیه مسئولیت های واگذار شده به دبیرخانه آزاد اندیشی را یکی از مهمترین وظایف دبیرخانه برشمرد و خواستار پیگیری امور مربوطه از طریق دبیرخانه شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما