پنجشنبه 27 دي 1397  
بيشتر
فرهنگی و دانشجویی
1396/2/17 يكشنبه
جلسه بررسی تفاهم تجمیع امور بیمه دانشگاه پیام نور استان همدان با بیمه ایران برگزارشد.

.

جلسه بررسی تفاهم تجمیع امور بیمه دانشگاه پیام نور استان همدان با بیمه ایران با  حضور رئیس بیمه ایران جناب اقای موسوی و همکاران ایشان جناب اقای طالبی، بختیاری، رئیس استان و مدیر اداری و کارشناس رفاهی استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان جلسه بررسی تفاهم تجمیع امور بیمه دانشگاه پیام نور استان همدان با بیمه ایران برگزارشد و  در این جلسه مشکلات به صورت موردی بررسی قرار گرفت.در ادامه مصوب شد  همکارانی که مشکل پرداخت دارند با اقای بختیاری به صورت حضوری صحبت و مشکلات خود را حل کنند.
گفتنی است  اقای موسوی اعلام نمود هر گونه مشکل خاص، همکاران را به شخصه توسط سازمان بیمه تهران حل نمایند.در ادامه ایشان دستور حل مشکلات در زمینه عینک و داروهای خارجی و مشکلات موردی که همکاران به استان ارجاع داده بودند به صورت موردی پیگیری و رفع نمودند.گفتنی است در پایان جلسه دکتر صفایی رئیس دانشگاه نیز  از حسن نظر و توجه بیمه ایران به دانشگاه تشکر و قدر دانی کرد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ