فرهنگی و دانشجویی
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نوراستان همدان در راستای سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش نظارت و ارزیابی عملکرد تربیت بدنی دانشگاه ها و

موسسات آموزش عالی سراسر کشور ،حوزه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان همدان براساس گزارشات سامانه ارزیابی عملکرد،نظرسنجی همکاران تربیت

بدنی سازمان و مسئولین مربوطه و تطلابق با مستندات جدول شاخص ها موفق به کسب مقام دومی کشور شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما