پنجشنبه 27 دي 1397  
بيشتر
:.
حضور رییس دانشگاه پیام نور استان همدان به همراه کارکنان در روز بصیرت و میثاق با ولایت در مراسم یو م الله ۹ دی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر