پنجشنبه 27 دي 1397  
بيشتر
:.
جلسه رییس دانشگاه پیام نور و رییس پارک علم و فناوری استان

در جلسه مشترکی که به تاریخ 12/10/96  با حضور جناب آقای دکتر کزازی رئیس محترم پارک علم و فناوری استان همدان  و همراهان ایشان آقای دکتر مجتبی فرهانچی و آقای مهندس امین عباسی از یک سو و جناب آقای دکتر صفایی رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان همدان و همراهان ایشان آقایان دکتر عرفانی، مرادی و کلافچی از حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، از سوی دیگر و در محل ستاد دانشگاه پیام نور استان همدان؛ برگزار گردید، تفاهم نامه ای مبادله شد که امید است هموار کننده راه برای فعالیت های مختلف حوزه کارآفرینی باشد.

جناب آقای دکتر صفایی،  به اولویت های دانشگاه پیام نور در زمینه کارآفرینی و اشتغال تاکید کردند. همچنین جناب آقای دکتر کزازی یادآور شدند که دانشگاه پیام نور استان همدان در بین دانشگا ه های استان بالاترین درجه همکاری و مشارکت را با پارک داشته است. همچنین ضمن موافقت راه اندازی مراکز رشد در سطح استان، به همکاری های آتی خود با دانشگاه در قالب این تفاهم نامه تاکید نمودند.

محتوای تفاهم نامه:

در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی برای دانش آموختگان و دانشجویان و متخصصین حوزه های مختلف علوم کاربردی، بخصوص از طریق ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان و حمایت از آنها و ایجاد ارتباط فی مابین دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و پارک علم و فناوری استان، تفاهم نامه ای به شماره 1133/ص/96 به تاریخ 5/10/96 با پارک علم و فناوری مبادله گردید.

طرفین متعهد به فراهم آوردن بسترها و زیرساخت های مناسب در راستای ایجاد و حمایت از شرکت های فناور و توسعه شرکت های دانش بنیان شده اند.

از مهمترین توافقات این تفاهم نامه راه اندازی مراکز نوآوری و کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری در مراکز مختلف دانشگاه پیام نور در سطح استان همدان است که باید با توجه به مزیت های بومی و اقتصادی هر منطقه احداث گردد.

همچنین فعالیت های مختلف مرتبط با حوزه های کاری مشترک پارک علم و فناوری و دانشگاه از قبیل فن بازار، فعالیت های نمایشگاهی، صندوق های پژوهش و فناوری و فعالیت های فردی مانند داوری، مشاوره و ... در رویدادهای کارآفرینی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.

در انتها روسای محترم دانشگاه و پارک، نسَخ تفاهم نامه ها را توشیح نموده و مبادله کردند. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر