پنجشنبه 27 دي 1397  
بيشتر
:.
تقدیر از عوامل اجرایی همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال جلسه تقدیر و تشکر از ریاست  محترم بانک ملی استان و عوامل اجرایی برگزاری همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال با حضور ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان و مدیران ستادی و عوامل اجرایی همایش

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر