پنجشنبه 27 دي 1397  
بيشتر
:.
تشکیل جلسه بیمه جلسه ریاست دانشگاه پیام نور استان همدان جناب دکتر صفایی به همراه مدیر امور اداری  با ریاست  و مسولین بیمه ایران در راستای تسریع در امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر