پنجشنبه 27 دي 1397  
بيشتر
پژوهشی و کارافرینی
1394/7/22 چهارشنبه
اساتید هیات علمی

.

نام و نام خانوادگی  مرکز/واحد مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی رشته مربی استادیار دانشیار استاد 
محمد امرایی اسدآباد   *   تربیت بدنی *      
عباس آمی سماء اسدآباد   *   شیمی *      
حامد دانش پژوه اسدآباد   *   زیست شناسی *      
فرزاد راهپیمایی اسدآباد   *   ریاضی محض *      
مزدک زبردست اسدآباد   *   فیزیک *      
جعفر زرین اسدآباد   *   حسابداری *      
دکتر رضا سلیمانی اسدآباد *     علوم سیاسی   *    
قاسم صارم پور اسدآباد   *   جغرافیای طبیعی *      
دکتر مهدی  کاکایی اسدآباد *     کشاورزی *      
دکتر یزدان محبی حسن آبادی اسدآباد *     زمین شناسی *      
ناصر مقدم پور اسدآباد   *   طراحی صنعتی *      
بهزاد یعقوبیان اسدآباد   *   آمار *      
فاطمه احمدی اسدآباد   *   تربیت بدنی *      
سیده راضیه جعفری اسدآباد   *   زمین شناسی(پترولوژی) *      
نعیمه دهقانی اسدآباد   *   زیست شناسی *      
مریم  شفیعی تابان اسدآباد   *   ادبیات فارسی *      
علیرضا  پورمسلمی بهار   *   ریاضی *      
محمد کریم  حجازی بهار   *   حقوق *      
سیدعلی اکبر حسین زاده  بهار   *   مدیریت صنعتی *      
دکتر مادح دستمرد بهار *     علوم تربیتی   *    
علی  صفایی شکیب بهار   *   مدیریت دولتی *      
نواب  قبادی بهار   *   دامپزشکی *      
دکتر ناصر کاظم خانلو بهار *     ادبیات فارسی   *    
دکتر یوسف گلشنی بهار   *   پزشکی *      
فرزاد مرادی بهار   *   کشاورزی *      
دکتر علی اصغر  مروت بهار *     فلسفه   *    
بهاره اسکندری بهار   *   کشاورزی *      
ندا  برزویی بهار   *   کامپیوتر *      
سارا  پوینده بهار   *   ریاضی *      
دکتر سیما پیغمبری بهار *     زمین شناسی   *    
دکتر اعظم  خطیبی بهار *     جامعه شناسی   *    
مهتاب عسگری نعمتیان بهار   *   زیست شناسی *      
مریم فخاریان بهار   *   حقوق *      
صاحبه  محمدیان منصور بهار   *   علوم اقتصادی *      
علی بختیاری تویسرکان   *   مدیریت دولتی *      
دکتر حسین ذوالفقاری تویسرکان *     علوم تربیتی   *    
دکتر نعمت الله عبدی اقدم لرومی تویسرکان *     فلسفه   *    
حامد فقیه زاده گرجی تویسرکان   *   علوم سیاسی *      
دکتر رضا  گلبداغی تویسرکان *     شیمی معدنی     *  
دکتر سعید  گودرزی تویسرکان *     علوم اجتماعی *      
نفیسه پارسی مود تویسرکان   *   ریاضی محض *      
سعیده صلواتی تویسرکان   *   کشاورزی *      
آفاق  یاوری تویسرکان   *   زیست شناسی *      
مظفر اکبری مفاخر دمق   *   ادبیات عرب *      
سید مهدی پورباقر کردی دمق   *   جغرافیا *      
دکتر لیلا  خدایی دمق *     کشاورزی   *    
مهدی  جوادی رزن   *   فقه و اصول *      
دکتر محمد حقگو رزن *     شیمی فیزیک   *    
راضیه زارعی رزن   *   زیست *      
حسین عاشوری رزن   *   تربیت بدنی *      
دکتر یحیی  عطایی رزن *     ادبیات فارسی   *    
سپیده عظیمی رزن   *   آمار *      
دکتر سعید عظیمی رزن *     شیمی   *    
حجت  علیخانی مهوار رزن   *   کشاورزی *      
یوسف غلامی سفر رزن   *   علوم اجتماعی *      
علیرضا فرهنگی خانقاه رزن   *   معماری *      
مریم درویشی رزن   *   علوم تربیتی *      
دکتر نوید  کریمی رزن *     کشاورزی   *    
احمد متقی زاده رزن   *   علوم سیاسی *      
مریم  موسیوند صالح آباد   *   مدیریت دولتی *      
نساء قره باغلی فامنین   *   کشاورزی زراعت *      
سیدیاسم گورابی قروه   *   علوم سیاسی *      
دکتر نیره جاویدانی قروه *     جامعه شناسی   *    
محمد رسولی قهاوند   *   الهیات(فقه) *      
محمود ابراهیمی مقدمیان کبودراهنگ   *   جامعه شناسی *      
دکتر یداله خرم آبادی کبودراهنگ *     روانشناسی   *    
دکتر محمد سیاوشی کبودراهنگ *     تربیت بدنی   *    
سعید شهابی نیا کبودراهنگ   *   مدیریت دولتی *      
غلامرضا کرمی کبودراهنگ   *   حسابداری *      
جواد نصراللهی کبودراهنگ   *   حسابداری *      
علیرضا همایونفر کبودراهنگ   *   جغرافیا *      
لیلی بختیاری کبودراهنگ   *   جغرافیا *      
مریم ثمن کبودراهنگ   *   کشاورزی *      
سیده سمیه جعفری کبودراهنگ   *   ریاضی *      
زینب مقدم کبودراهنگ   *   علوم تربیتی *      
بتول رضایی کبودراهنگ   *   ادبیات فارسی *      
معصومه عربی خواه کبودراهنگ   *   فیزیک *      
مصطفی الماسی ملایر   *   روابط بین الملل *      
حمیدرضا اکبری کیا ملایر   *   روانشناسی *      
پیام بصیری ملایر   *   ریاضی *      
دکتر اکبر شاملو ملایر *     ادبیات فارسی   *    
دکتر داود شیخی ملایر *     جغرافیا   *    
مهدی غفاری نوین ملایر   *   علوم و معارف نهج البلاغه *      
سعید کیانپور ملایر   *   اقتصاد *      
ابراهیم  مختاری نبی ملایر   *   کتابداری *      
دکتر مرتضی مرادی ملایر *     مدیریت بازرگانی   *    
امیرحسین مروتی معز ملایر   *   ریاضی *      
بهاره افشین پور ملایر   *   کامپیوتر *      
زینب انجم شعاع ملایر   *   الهیات - فلسفه *      
مریم بخشش ملایر   *   علوم تربیتی *      
دکتر آذر جهانیان ملایر *     کشاورزی   *    
ملیکا حامیان ملایر   *   کامپیوتر *      
داریوش ابولفتحی نهاوند   *   جغرافیا *      
محمد قاسم ترکاشوند نهاوند *     جغرافیا   *    
مهران رشیدی نهاوند   *   روانشناسی *      
علی ظفری نهاوند   *   ریاضی *      
دکتر مهدی کیانی نهاوند *     آمار   *    
دکتر حامد محمدی نهاوند *     کشاورزی   *    
حسین ملکی نهاوند   *   علوم اجتماعی *      
دکتر فریدون یزدانی نهاوند *     علوم تربیتی   *    
الهام رضایی نهاوند   *   فقه و حقوق *      
نسترن  زمانی نهاوند   *   زیست شناسی *      
سمیرا سیف نهاوند   *   حسابداری *      
دکتر صفی اله صفایی همدان *     علوم اجتماعی   *    
دکتر امیر اثنی عشری همدان *     زمین شناسی   *    
کیوان احمدی دهرشید همدان   *   تربیت بدنی *      
دکتر وحید اطلسی همدان *     کشاورزی   *    
دکتر عباس امینی منش همدان *     شیمی آلی   *    
دکتر رضا آزادبخت همدان *     شیمی معدنی     *  
مجید بالایی همدان   *   حسابداری *      
امید جلیلیان همدان   *   کامپیوتر *      
حسن ریحانی همدانی همدان   *   مدیریت پروژه *      
دکتر حسن زارعی همدان *     ریاضی   *    
دکتر امیر   ساعد موچشی همدان *     باستان شناسی   *    
ثنا صادقی همدان   *   مهندسی برق *      
دکتر نصراله  عرفانی همدان *     روانشناسی   *    
دکتر علیرضا عقیقی همدان *     مدیریت دولتی   *    
دکتر علیرضا علی صوفی همدان *     تاریخ     *  
خلیل گودرزی سروش همدان   *   معماری *      
دکتر محمدمهدی محبی همدان *     مدیریت بازرگانی   *    
دکتر علی حسین محمد ظاهری همدان *     فیزیک   *    
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی همدان *     زبان و ادبیات فارسی   *    
دکتر زهرا بقایی فر همدان *     زیست شناسی   *    
دکتر مرجان بهزادفر همدان *     علوم تربیتی   *    
دکتر فاطمه حاج مرادی همدان *     زیست شناسی   *    
دکتر زهرا  رستمی همدان *     شیمی فیزیک   *    
اکرم مهدوی پارسا همدان   *   مدیریت پروژه *      
دکتر علیرضا میدانچی همدان *     فیزیک   *    

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ