حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی 
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور استان همدان
تحصیلات: حوزوی سطح 4(معادل دکتری دانشگاهی)                                


سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
1- پژوهشگر روانشناسی تطبیقی غرب و اسلام
2- مدرس دانشگاه و حوزه
3- عضو و مشاور کانون صیانت خانواده
4- مسئول کارگروه اخلاق و تربیت سپاه استان
5- مدرس کارگاهها و همایش های مرتبط با سبک زندگی اسلامی در حوزه ها و دانشگاهها و سایر ارگانها.
شماره تماس:08132542370